Politica de confidentialitate

Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori voi face o modificare, o voi afișa pe site-ul meu web www.patricialidia.ro și voi anunța.

Data ultimei actualizări: ianuarie 2021

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, am obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care mi le furnizezi.

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explic modul în care procesez, inclusiv colectez, utilizez, fac schimb de și protejez datele tale cu caracter personal, atunci când utilizezi produsele și serviciile mele, precum și site-ul meu web.

Cine sunt

Sunt Patricia Lidia. În această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • „eu/al meu” înseamnă Patricia Lidia;
 • „terță parte” înseamnă altcineva decât eu sau tu

Sediul meu social este situat la adresa: str. Arieș nr.20, Timișoara, România. Sunt înregistrată în Romania sub numele Smart Design Mind Sould S.R.L.

Numărul de telefon este 0723257725 sau e-mail patricia.lidia.popescu.cevei@gmail.com

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Informațiile pe care le colectez și modul în care le colectez pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizezi și la care subscrii, modul în care ai utilizat produsele și serviciile și modul în care ai interacționat cu mine, chiar dacă nu ești client direct.

Scopul colectarii datelor:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate,

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail)

–cercetarea de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Prin citirea Documentului ai luat la cunoștință faptul că îți sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de te adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Voi colecta datele tale cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Cumperi sau utilizezi oricare dintre produsele și serviciile mele;
 • Te abonezi la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de mine;  
 • Mă contactezi prin diverse canale sau îmi soliciți informații în legătură cu un produs sau serviciu;
 • Iei parte la o competiție, tragere la sorți sau studiu;  
 • Ești clientul unei activități comerciale pe care o achiziționez.
 • Utilizez cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul tău) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările tale pe site-ul meu).

Tipurile de informații pe care le pot avea sunt, dacă este cazul:

 • nume
 • adresa
 • numărul de telefon
 • adresa de e-mail

Cu cine partajez datele tale

De asemenea, pot furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care mă aflu în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare.

Cât timp îți păstrez datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa pot recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le țin într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site, stochez și informațiile personale pe care le furnizează în profilul de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând. De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

Dreptul de a modifica și sterge datele deținute de www.patricialidia.ro

patricialidia.ro îți conferă dreptul, în calitate de utilizator al site-ului de produse și servicii patricialidia.ro, de a modifica datele personale de contact pe care le-ai înregistrat, unele aspectele de care ești interesat, incluzând noile informații despre produse și servicii lansate. De asemenea, poți să soliciți ștergerea datelor oricand, trimițând un email cu precizarea că dorești ca datele să fie șterse la adresa  patricia.lidia.popescu.cevei@gmail.com

Feedback

Ofer posibilitatea și încurajez utilizatorii sitului să trimită comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținand cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

Bun venit în lumea mea!

Facebook Comments